Wat is Skills2Score?
Skills2Score biedt jonge voetballers en voetbalsters de mogelijkheid om zich individueel te ontwikkelen. Dit doen wij door een veilig sportklimaat te creëren. Naast dit veilige sportklimaat hebben wij pedagogische en didactische trainers in dienst, die gericht zijn om een voetbalomgeving te creëren waarbij plezier, zelfvertrouwen en ontwikkeling de 3 kernbegrippen zijn.
 
Wij geven elk individu aandacht zodat een ieder kind zich op zowel technisch als tactisch vlak kan verbeteren. Het kind staat bij ons centraal!

Hoe bereiken we dit?
Door extra trainingen aan te bieden naast de reguliere trainingen bij de club.
Wij trainen in kleine groepen, waardoor wij de persoonlijke aandacht kunnen handhaven. Door deze persoonlijke aandacht groeit het zelfvertrouwen, heeft het kind plezier en kunnen we de ontwikkeling van de kinderen goed in de gaten kunnen houden.

Hoe ziet een training eruit?

I. Warming-up
Skills2score start de training met een warming-up. Dit geldt voor alle groepen. Hoe hieraan invulling wordt gegeven, is afhankelijk van de leeftijdscategorie. Het doel van de warming-up dat spelers in de juiste sfeer van de training komen. De warming-up vorm kan bestaan afhankelijk van leeftijd uit een tikspel, loopcoördinatie of een warming-up met bal waarbij de voetbalcoördinatie getraind wordt. 

Binnen de loopcoördinatie wordt telkens een andere organisatie gekozen, dit omdat in een wedstrijd ook elke situatie weer anders is! Tijdens de loopcoördinatie maken we ook gebruik van extra attributen, bijvoorbeeld de minisoccerbal.

II. Aanleerfase
Na de warming-up gaat de training over in de aanleerfase. Binnen deze fase staat het aanleren van technische (voetbal)handelingen/bewegingen centraal. Hierbij kan gedacht worden aan “dansjes” met bal, functionele lichaamsbewegingen en lichaamsschijnbewegingen. Binnen deze fase staat het creëren van een automatisme centraal (Ritme > Flow > Automatisme)! Wanneer een technische voetbalhandeling of beweging een automatisme is, hoeft er minder aandacht aan de bal besteed te worden, waardoor de speler zijn/haar aandacht kan richten op medespelers en tegenstanders. De aanleerfase wordt vaak getraind in een geïsoleerde vorm, waarbij de uitvoering van de functionele bewegingen centraal staat. Aandachtspunten zijn:

– Wordt de actie tijdig ingezet?
– Neemt de speler de bal met het juiste been mee?

Elke speler heeft zijn eigen identiteit, deze identiteit staat centraal.

III. Toepassingsfase.
Tijdens wedstrijden is er altijd weerstand van tegenstanders, vandaar dat de aangeleerde oefenstof ook toegepast moet worden onder weerstand. De deelnemers van Skills2Score trainen door middel van oefeningen hun technische vaardigheden (ook met weerstand) om deze uiteindelijk toe te passen in wedstrijdvormen. Binnen deze toepassingsfase wordt er veelal gebruikt gemaakt van 1vs1/2vs2 oefenvormen. De 1vs1/2vs2 oefenvormen kunnen gezien worden als kleine duellerende vormen, waarbij spelers/speelsters in (veel) situaties komen waarbij ze terug ‘’moeten’’ vallen op de technische vaardigheden of juist de eerder aangeleerde technische handelingen moeten toepassen. Binnen deze 1vs1/2vs2 oefenvormen maken we onderscheid in de volgende accenten:

a. Tegenstander van voren.
b. Tegenstander vanaf de zijkant.
c. Tegenstander van achteren.

De jongere deelnemers leren vooral door het ontdekken van situaties. Oudere groepen kunnen meer diepgang van de trainers verwachten. De trainers bieden dan verschillende opties aan.

Tevens hechten wij veel waarde aan omschakeling. Bij elke oefenvorm willen wij een vorm van omschakeling inbrengen. Tijdens het voetballen val je niet alleen maar aan, verdedig je niet alleen maar, maar schakel je vooral veel om! Dit vergt een bepaalde discipline bij kinderen. Wij streven ernaar om deze discipline een automatisme te laten worden.

IV. Partijvorm.
Bij Skills2Score wordt de training afgesloten met een partijvorm (maximaal 4vs4). Binnen de partijvorm is er voldoende differentiatie mogelijk. Trainers kunnen de partijvorm begeleidend coachen of af en toe situatief het spel stilleggen, waarbij er kort stil gestaan wordt bij het tactische aspect. Bij de oudere groepen (11+) wordt er aandacht geschonken aan de individuele tactiek (bijvoorbeeld dat een speler leert zijn/haar aanname aan te passen aan de omgeving! De keuze van de aanname is tactisch, de uitvoering van de aanname is technisch). Af en toe sluiten er keepers van de KeeperSchoolOldenzaal (KSO) aan, zodat er ook verschillende partijvormen met keeper aangeboden worden.