Algemene voorwaarden Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

a) Skills2Score V.O.F., gevestigd te Oldenzaal
b) deelnemer: de jongen/het meisje in de leeftijd van 5 tot en met 15 jaar.
c) overeenkomst: de overeenkomst tussen deelnemer en Skills2Score waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Aanmelding en inschrijving

 1. Aanmelding voor de trainingen/activiteiten van Skills2Score door deelnemer vindt plaats middels het (online) inschrijfformulier van Skills2Score.
 2. De overeenkomst tussen Skills2Score en deelnemer treedt in werking als het aanmeldingsformulier volledig is ingevuld.
 3. De aanmeldingen worden geregistreerd op volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. Indien het maximale aantal deelnemers is bereikt, biedt Skills2Score de geïnteresseerde deelnemers die zich hierna aanmelden de mogelijkheid op een wachtlijst te worden geplaatst.
 4. Deelnemers op een wachtlijst worden in volgorde van binnenkomst van de inschrijving benaderd.
 5. Uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de cursus ontvangt de deelnemer informatie over dag en tijdstip van de trainingen.
 6. Het cursusgeld dient voor aanvang van start module te zijn overgemaakt op het daarvoor bestemde rekeningnummer.

Annulering door deelnemer

 1. Deelnemer kan tot 7 dagen voor de datum van de cursus zijn/haar deelname annuleren. Indien er na de uiterste annuleringsdatum afgezegd wordt, dient het volledige bedrag betaald te worden.
 2. Annulering vindt schriftelijk of per mail plaats en dient bevestigd te worden door Skills2Score.
 3. Indien deelnemer tijdens de duur van de cursus zijn/haar deelname annuleert, is hij het bedrag van de cursus volledig verschuldigd.
 4. Indien deelnemer als gevolg van langdurige ziekte of langdurige blessure verhinderd is deel te nemen aan de trainingen, dient hij/zij dit schriftelijk of per mail kenbaar te maken aan Skills2Score. Skills2Score heeft dan de mogelijkheid een deel van het lesgeld te restitueren.

Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de trainingen/activiteiten van Skills2Score is geheel op eigen risico. Skills2Score stelt zich niet aansprakelijk voor blessures opgelopen bij trainingen/activiteiten.
 2. Skills2Score is niet aansprakelijk voor diefstal of materiële schade.
 3. Skills2Score is ook te gast bij verenigingen/accommodaties, deelnemers dienen zich correct te gedragen op trainingsveld en accommodatie. Bij niet naleven van gedragsregels kan Skills2Score deelnemers schorsen.
 4. Deelnemers dienen de door Skills2Score beschikbare materialen goed te onderhouden. Ook dienen deelnemers correct en respectvol met medespelers of tegenstanders om te gaan.

Website en sociale media
Met deelname aan de activiteiten van Skills2score geeft deelnemer toestemming voor het gebruik van foto’s, gemaakt tijdens onze activiteiten, t.b.v. website, sociale media en andere promotiedoeleinden.